Ummul-Quran

Ummul-Quran
1. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 4. Yang menguasai di hari Pembalasan. 5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, 7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Friday, January 29, 2010

Amal, Ihsan, Balasan.


Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!

Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!

[99 : 7,8]

Tuesday, January 26, 2010

Ciri-ciri Orang Yang Berjaya.

Disebabkan saya disuruh menghafaz surah al-Mukminun ayat 1 hingga 15 untuk matapelajaran BTQ, ingin saya kongsi isi kandungannya.
Semoga menjadikan kita lebih baik selepas ini.


1. Sesungguhnya berjayalah orang-orang Yang beriman,

2. Iaitu mereka Yang khusyuk Dalam sembahyangnya;

3. dan mereka Yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan Yang sia-sia;

4. dan mereka Yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu);

5. dan mereka Yang menjaga kehormatannya, -

6. kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka Sesungguhnya mereka tidak tercela: -

7. Kemudian, sesiapa Yang mengingini selain dari Yang demikian, maka merekalah orang-orang Yang melampaui batas;

8. dan mereka Yang menjaga amanah dan janjinya;

9. dan mereka Yang tetap memelihara sembahyangnya;

10. mereka itulah orang-orang Yang berhak mewarisi -

11. Yang akan mewarisi syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya.

[23 : 1-11]

Friday, January 1, 2010

Menjawab Tuduhan Kuffar.

Adakah Islam Itu Pengganas?
Jawabnya tidak.
Perhatikan ayat ke 90 ni.
Allah tak hentikan kalamnya di ayat 89 sahaja tetapi kuffar selalu menyebut ayat 89 sahaja.
Bukan semua kuffar perlu dibunuh seperti anggapan kuffar.

Mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, maka (dengan yang demikian) menjadilah kamu sama seperti mereka. Oleh itu janganlah kamu mengambil (seorang pun) di antara mereka menjadi teman rapat kamu, sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah (untuk menegakkan Islam). Kemudian kalau mereka sengaja berpaling ingkar, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemuinya dan jangan sekali-kali kamu mengambil (seorang pun) di antara mereka menjadi teman rapat atau penolong.

Kecuali orang-orang yang pergi (meminta perlindungan) kepada suatu kaum yang ada ikatan perjanjian setia antara kamu dengan mereka atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu atau memerangi kaumnya dan jika Allah menghendaki, nescaya Dia menjadikan mereka berkuasa melawan kamu, kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Dalam pada itu, jika mereka membiarkan kamu (dengan tidak mengancam atau mengganggu), serta mereka tidak memerangi kamu dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu sesuatu jalan (yang membolehkan kamu memerangi atau menawan) mereka.

[04 : 89,90]
Related Posts with Thumbnails