Ummul-Quran

Ummul-Quran
1. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 4. Yang menguasai di hari Pembalasan. 5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, 7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Thursday, September 22, 2011

Pertukaran Siang Dan Malam.

Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti dan pada segala yang dijadikan Allah di langit dan di bumi, ada tanda-tanda ( yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah ) kepada kaum yang mahu bertakwa.

[ Surah Yunus, 10:6 ]
Related Posts with Thumbnails